Σκουμπρί Άλμης

Σε απόθεμα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Διαθέσιμες σε Συσκευασίες
7 κιλών (Δοχείο)