Ρέγγα Καπνιστή Βασιλούδης

Σε απόθεμα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Διαθέσιμες σε Συσκευασίες
8,6 κιλών  (Κιβώτιο)