Ρέγγα καπνιστή

Σε απόθεμα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Διαθέσιμες σε Συσκευασίες
8,6 κιλών (Ξυλοκιβώτιο)