Αντζούγιες

Σε απόθεμα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Διαθέσιμες σε Συσκευασίες
5.5 κιλών No0 (Δοχείο)
5.5 κιλών  No1 (Δοχείο)
2.5 κιλών (Δοχείο)
1 κιλού (Δοχείο)
0.5 κιλού (Δοχείο)